Valtu lasteaed PESAPUU

Kodukord

Arengukava 2017-2020 (kinnitamisel)

 

 

Rühmad ja töötajad:

 

Lasteaias on üks sõimerühm:

PESAMUNAD (1,5 – 3 a lapsed)

Õpetajad: Õnnela Sepman, Maila Sepman

Õpetaja abi: Eve Kaunis

 

Kaks aiarühma:

RÕÕMUPESA (3 – 5 a lapsed)

Õpetajad: Kati Elvelt, Katre Põldmaa

Õpetaja abi: Liis Nau

 

PÄIKESEPESA (5 – 7 a lapsed)

Õpetajad: Anne Laas, Milvi Rebel

Õpetaja abi: Õive Kohava

 

Muusikaõpetaja: Eve Adang

Liikumisõpetaja: Maila Sepman

 

JUHTKOND

 

Direktor: Urve Läll 486 2683

valtu.lasteaed@kehtna.ee

 

Majandusjuhataja:

Katrin Polli 486 2741 

valtumajandus@gmail.com

 

Õppealajuhataja:

Siiri Leinberg 486 2683

 

ABIPERSONAL

Eve Maido

Udo Elvelt

       

                                                 
 
                                                 
 
 
                                                     
  Lasteaed väljast                    Lasteaia suur saal                  Lasteaia söögisaal
 
 
                                                     
Päiksepesa magamisruum       Päiksepesa rühmaruum         Pesamunade magamisruum                                                                                                                   
 
 
                                                     
Pesamunade pesuruum            Rõõmupesa rühmaruum              Rõõmupesa riietusruum    

  
Rõõmupesa pesuruum
                                                                                                                                                                                                                     

Pildistas: Jaak Nilson