Vallavalitsuse koosseis

 

Vallasekretär Maire Pettai 489 8821

Kehtna Vallavalitsuse e-post: kehtna[at]kehtna.ee

 

Valitsus on volikogu poolt moodustatud omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid, organiseerib vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, koostab valla eelarve projekti ja korraldab eelarve täitmist.

 

Valitsuse koosseisus olevale vabale valitsuse liikme ametikohale  nimetatakse uus isik vallavanema esildisel volikogu poolt.

Vallavalitsuse koosseis

 

Nimi Ametikoht Telefon Mobiil e-post
Indrek Kullam vallavanem   514 1647 indrek.kullam[at]kehtna.ee
Hans-Jürgen Schumann ehitusspetsialist 489 8830   jyrgens[at]kehtna.ee
Varri Väli arendusnõunik   503 6104 varri.vali[at]kehtna.ee
Katrin Kuum projektijuht (Järvakandi) 489 4717 5326 9979 katrin.kuum[at]kehtna.ee
Katrin Velleste abivallavanem 489 8823 509 8853 katrin.velleste[at]kehtna.ee
Jalmar Mandel abivallavanem   5346 1343 jalmar.mandel[at]kehtna.ee