Vallavalitsuse koosseis

 

Vallasekretär: Veljo Väärsi, telefon 489 8821 / faks 489 8822

Kehtna Vallavalitsuse e-post: kehtna[at]kehtna.ee

 

Valitsus on volikogu poolt moodustatud omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid, organiseerib vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, koostab valla eelarve projekti ja korraldab eelarve täitmist.

 

Valitsuse koosseisus olevale vabale valitsuse liikme ametikohale  nimetatakse uus isik vallavanema esildisel volikogu poolt.

Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Indrek Kullam

vallavanem

489 8835

514 1647

indrek.kullam[at]kehtna.ee

Hans-Jürgen Schumann

majandusnõunik 489 8830   jyrgens[at]kehtna.ee
Varri Väli arendusnõunik 489 8832 503 6104 varri.vali[at]kehtna.ee
Katrin Kuum arendusnõunik 489 4717   katrin.kuum[at]jarvakandi.ee
Neeme Mitt

ehitusnõunik

489 4721 5346 1343 neeme.mitt[at]jarvakandi.ee