Vajalikud lingid

 
Eakatele ja erivajadustega inimestele telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus - www.abitaja.ee
Sotsiaalkindlustusamet - www.ensib.ee
Töötukassa - www.tootukassa.ee
Sotsiaalministeerium - www.sm.ee
Eesti Puuetega Inimeste Koda - www.epikoda.ee
Juriidiline abi - www.juristaitab.ee
Turvakoduteenus - www.eluliin.ee