Hea Kehtna valla elanik! Kui oled seoses eriolukorraga suundunud elama Kehtna valla maakoju või suvilasse , siis ole kena ja sõlmi ka sellele aadressile jäätmeveo leping , et kõik Sinu...

Jäätmevedu ajutisest elukohast

Hea Kehtna valla elanik! Kui oled seoses eriolukorraga suundunud elama Kehtna valla maakoju või suvilasse , siis ole kena ja sõlmi ka sellele aadressile jäätmeveo leping , et kõik Sinu...

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need...

KIK laiendas eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetust

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need...

Alates 01.03.2020 teostab korraldatud olmejäätmete vedu Kehtna valla territooriumil AS Eesti Keskkonnateenused. Klienditeenindus asub Raplas Talve tn 4, telefon 6400800, infotelefoni...

Korraldatud olmejäätmevedu Kehtna vallas

Alates 01.03.2020 teostab korraldatud olmejäätmete vedu Kehtna valla territooriumil AS Eesti Keskkonnateenused. Klienditeenindus asub Raplas Talve tn 4, telefon 6400800, infotelefoni...

Avalik elektrooniline enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt...

Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine

Avalik elektrooniline enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt...

Vabariigi Valitsus kehtestas seoses koroonaviiruse ohtliku levikuga Eestis eriolukorra. Eriolukorra tingimused on toodud valitsuse vastavas määruses, mis on ka massimeedias avaldatud ja...

Teadaanne jäätmeveokorralduse kohta eriolukorra ajal Eesti Keskkonnateenused AS klientidele.

Vabariigi Valitsus kehtestas seoses koroonaviiruse ohtliku levikuga Eestis eriolukorra. Eriolukorra tingimused on toodud valitsuse vastavas määruses, mis on ka massimeedias avaldatud ja...