Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1.veebruaril 2022 taotlus vormid leitavad siit Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele...

Hajaasustuse programmi 2022 aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1.veebruaril 2022 taotlus vormid leitavad siit Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele...

Nõlva tn eskiisprojekti seletuskirja ja koond joonist näeb siit .

Nõlva tn eskiisprojekt

Nõlva tn eskiisprojekti seletuskirja ja koond joonist näeb siit .

Kehtna elanikud on kindlasti juba märganud, et endise maadlusmaja ümbruses toimub sagin. KredEx rahastuse abil saab vana maja lammutatud aasta lõpuks. Töid teostab OÜ Eldostar. Töödest...

Kehtna endise maadlusmaja lammutustöödega on alustatud

Kehtna elanikud on kindlasti juba märganud, et endise maadlusmaja ümbruses toimub sagin. KredEx rahastuse abil saab vana maja lammutatud aasta lõpuks. Töid teostab OÜ Eldostar. Töödest...

Kehtna, Metsaääre, Käbiküla, Sooaluste, Lellapere-Nurme, Lellapere, Laeste, Kärpla, Kalbu Tõnise-Baldespordi Talu FIE (5394 7470)   Kaerepere alevik ja küla, Saunaküla, Kumma,...

Kehtna valla kohalike teede talihooldajad 2020/2023

Kehtna, Metsaääre, Käbiküla, Sooaluste, Lellapere-Nurme, Lellapere, Laeste, Kärpla, Kalbu Tõnise-Baldespordi Talu FIE (5394 7470)   Kaerepere alevik ja küla, Saunaküla, Kumma,...

Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused (MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal. "KredEx teeb alates kevadest koostööd...

Ligi 40 Raplamaa korteriühistut on tundnud huvi KredExi toetusmeetmete vastu

Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused (MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal. "KredEx teeb alates kevadest koostööd...

Kehtna aleviku Staadioni tänava teejooned on sama kõverad kui staadioniringi tähistus Kehtnas on tänavad ilusasti joonitud ja ülekäigurajad tähistatud. Staadioni tänaval on teejooned pisut...

Kehtna kõverad jooned

Kehtna aleviku Staadioni tänava teejooned on sama kõverad kui staadioniringi tähistus Kehtnas on tänavad ilusasti joonitud ja ülekäigurajad tähistatud. Staadioni tänaval on teejooned pisut...

Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on võtmeroll läbi inimese elu – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa pikendamise, valimistel osalemise ja vajalike toetuste...

Korrektsed andmed rahvastikuregistris loovad inimesele eeldused ladusaks ja mugavaks teenuste tarbimisteks

Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on võtmeroll läbi inimese elu – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa pikendamise, valimistel osalemise ja vajalike toetuste...

Järvakandi Nõlva tn eskiisprojekti avalik tutvustamine toimub 06.10.2021 kell 18.00 Järvakandi Kultuurihallis. Eskiisprojektiga saab tutvuda siin asendiplaan ja seletuskiri ...

Järvakandi Nõlva tn eskiisprojekti avalik tutvustamine

Järvakandi Nõlva tn eskiisprojekti avalik tutvustamine toimub 06.10.2021 kell 18.00 Järvakandi Kultuurihallis. Eskiisprojektiga saab tutvuda siin asendiplaan ja seletuskiri ...

Otsuse tingis asjaolu, et esitatud pakkumus ületas valla eelarvelisi võimalusi ja pakkujal ei olnud kõiki nõutud pädevusdokumente.   Kehtna Vallavalitsus

Kaerepere aleviku teede 2021. aastaks planeeritud mustkatete rajamine toimub 2022. aasta suvel.

Otsuse tingis asjaolu, et esitatud pakkumus ületas valla eelarvelisi võimalusi ja pakkujal ei olnud kõiki nõutud pädevusdokumente.   Kehtna Vallavalitsus

Terviseamet soovitab kasutuseta seisnud hoonetes enne veetarbimise taasalustamist üle kontrollida veevarustussüsteemide töökord ja läbi loputada vähese kasutuskoormusega torustikud. ...

Kasutuseta seisnud torustikud tuleb enne joogivee tarbimist üle loputada

Terviseamet soovitab kasutuseta seisnud hoonetes enne veetarbimise taasalustamist üle kontrollida veevarustussüsteemide töökord ja läbi loputada vähese kasutuskoormusega torustikud. ...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks täitunud ja väga suure...

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks täitunud ja väga suure...

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Maa-amet pakuvad tänasest võimalust kasutada kolmemõõtmeliste hoonete kihti uues 3D kaardirakenduses ja e-ehituse 3D kaksikus . Uued...

Kogu Eesti 3D kaart sai avalikuks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Maa-amet pakuvad tänasest võimalust kasutada kolmemõõtmeliste hoonete kihti uues 3D kaardirakenduses ja e-ehituse 3D kaksikus . Uued...

Kehtna Vallavolikogu algatas 03.03.2021 istungil otsusega nr 202 „Lelle aleviku Aiamaa maaüksuse detailplaneeringu algatamine" Lelle aleviku Aiamaa maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga muuta...

Lelle aleviku Aiamaa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Kehtna Vallavolikogu algatas 03.03.2021 istungil otsusega nr 202 „Lelle aleviku Aiamaa maaüksuse detailplaneeringu algatamine" Lelle aleviku Aiamaa maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga muuta...

Tuleohutuse seaduse   muudatuse kohaselt   tuleb alates 01. märtsist 2021 a kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali. Päästeameti loodud...

Alates tänasest tuleb kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali

Tuleohutuse seaduse   muudatuse kohaselt   tuleb alates 01. märtsist 2021 a kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali. Päästeameti loodud...

Ilmselt ei ole üllatus, et kevad on tulemas. Sellega seoses tekib taas mure meie teede olukorraga. Kehtna Vallavalitsus ei soovi kellegi elu- või äritegevust takistada, kuid tulenevalt teede...

Ajutised piirangud rasketehnika liiklusele!

Ilmselt ei ole üllatus, et kevad on tulemas. Sellega seoses tekib taas mure meie teede olukorraga. Kehtna Vallavalitsus ei soovi kellegi elu- või äritegevust takistada, kuid tulenevalt teede...

Avalik elektrooniline enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt...

Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine

Avalik elektrooniline enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt...

Kehtna aleviku teetööde täpsem info! K, 16.09.2020 - Staadioni tänava asfalteerimine N, 17.09.2020 - Lasteaia tänava asfalteerimine Töödega seoses palume aleviku teede...

K, 16.09.2020 - Staadioni tänava asfalteerimine N, 17.09.2020 - Lasteaia tänava asfalteerimine

Kehtna aleviku teetööde täpsem info! K, 16.09.2020 - Staadioni tänava asfalteerimine N, 17.09.2020 - Lasteaia tänava asfalteerimine Töödega seoses palume aleviku teede...

Akende hooldamise ja taastamise veebipõhine  teabepäev "Vaata vana akent!"  algab 23. mail kell 12.00 samanimelisel  Facebooki lehel . Kaheksas 10-20 minuti pikkuses videos...

Teabepäev “Vaata vana akent!” veebis 23. mail kell 12.00

Akende hooldamise ja taastamise veebipõhine  teabepäev "Vaata vana akent!"  algab 23. mail kell 12.00 samanimelisel  Facebooki lehel . Kaheksas 10-20 minuti pikkuses videos...

Kehtna Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel  Eidapere alevikus Tallinna mnt 35a asuva kinnisasja  (kinnistusraamatu registriosa nr 5879850, katastritunnus...

Enampakkumine Eidapere alevikus Tallinna mnt 35a asuvale kinnisasjale

Kehtna Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel  Eidapere alevikus Tallinna mnt 35a asuva kinnisasja  (kinnistusraamatu registriosa nr 5879850, katastritunnus...