Kehtna valla üldhariduskoolide direktorid ootavad 2021/2022. õppeaasta 1. klassi vastuvõtu avaldusi 15. maiks

Head lapsevanemad!  Kehtna valla üldhariduskoolide – Eidapere Kooli, Järvakandi Kooli, Kehtna Põhikooli, Valtu Põhikooli  - direktorid ootavad 2021/2022. õppeaasta 1. klassi vastuvõtu avaldusi 15. maiks.

Kehtna valla koolidesse vastuvõtu tingimuste ja korraga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/413092018025?leiaKehtiv.

Avalduste hiljuti uuendatud blanketid leiate kooli kodulehelt ja ka vallavalitsuse lehelt: