« Tagasi

Tehnika Teeviit ja Eesti Künnimeistrivõistlused 2018 ja 2019

 

Ühisprojekti peamiseks eesmärgiks on läbi künnivõistluste ja tehnika töödemonstratsioonide

propageerida ja tutvustada maaelu, Kehtna valla asutusi, erinevaid ettevõtteid ning põllumajanduskultuuri.

Projekti elluviimist toetab LEADER MTÜ Raplamaa Partnerluskogu 12 856,86 euroga.