« Tagasi

Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse

Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"

menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Menetluse materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla (Tallinna mnt 14) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 17.07.–30.07.2019. Asjassepuutuvaid isikuid teavitatakse kirjalikult.

 

Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 03. juuliks 2019 e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004, Tartu.

 

Loodusobjektide looduskaitseväärtuse hääbumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Kehtna vallas asuvad pargid ja puistud:

 

Eidapere (metskonna)park

Tallinna Botaanikaaia ekspertide (TBA, 2013) hinnangul on tegu suhteliselt noore ja lihtsa planeeringuga väikese (0,9 ha) pargiga, mille looduskaitseline väärtus on väike. Kuna park on oma olemuselt väikesepindalaline asulasisene haljasala, kus märkimisväärsete mõõtmetega põlispuud puuduvad, arvatakse see riikliku kaitse alt välja.

 

Keava põlispuud

Keava põlispuude grupp on endine mõisapark. Kuna park on jaotunud mitme eramaaomandi vahel, mis on osaliselt ka tootmismaa, siis on endisest pargist kujunenud peamiselt kodude ümbruse haljastus, mida ei ole otstarbekas kaitsta riiklikul tasemel ja objekt arvatakse kaitse alt välja.

 

Lellapere põlispuud

Lellapere põlispuude grupp on endine mõisapark. Tuginedes TBA ekspertarvamusele on pargi kompositsioon ja palju põlispuid hävinud, mistõttu edasine riiklik kaitse ei ole otstarbekas ja objekt arvatakse kaitse alt välja.

 

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

 

Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.