« Tagasi

Koolitranspordi korraldamine 2019-2020 õppeaastal

Tähelepanu, Kehtna valla üldhariduskoolide õpilaste vanemad!
 
Ootame Eidapere Kooli, Järvakandi Kooli, Kehtna Põhikooli ja Valtu Põhikooli õpilaste vanematelt avaldusi, et korraldada teie laste transport kooli ja tagasi koju 2019-2020 õppeaastal. Sama kehtib ka neile lastele, kes on valla õpilastransporti juba varemgi kasutanud.
 
Palume vanematel kirjalikud avaldused (blankett asub siin) esitada hiljemalt 20. juunil 2019 e-kirjaga aadressil teele.ojasalu@kehtna.ee või tuua/saata Kehtnas Pargi 2 ning Järvakandis Tallinna mnt 17. Avalduse võib jätta ka klassijuhataja kätte. Avaldusse tuleb märkida esitaja nimi ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-post) ning õpilase nimi, klass, kool ja koolisõidu
marsruut (kas kodu-kool või kool-kodu või kodu-kool-kodu). Palume olla täpne kontaktandmete ja sõidumarsruutide kirjutamisel. Kui laps kasutab ühistranspordiliini (buss, rong), palume välja tuua kellaajad ja bussifirma nimi (liini nr vms). Õigus alternatiivse transpordi (ühistransport, isiklik sõiduauto) sõidusoodustusele on vaid siis, kui koolibussiga ei ole võimalik kooli või koju saada. Täpsemad tingimused on sätestatud Kehtna Vallavolikogu 21.11.2018 määruses nr 35 "Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord".