Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja kinnitamisest

 

Vabariigi Valitsus kinnitas 25. aprilli 2019. a määrusega nr 41 Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja, mis jõustub 10. mail 2019. a. Määruse, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee) või Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee).