« Tagasi

Kehtna valla arengukava täiendamine

Kehtna Vallavalitsus ootab täiendusettepanekuid kehtivasse Kehtna valla arengukavasse aastateks 2020-2023.

Arengukava avaneb siit. Kutsume kõiki arengukava uuesti läbi vaatama ning palume vajadusel välja pakkuda täiendusi ja teha ettepanekuid, saates need aadressile kehtna@kehtna.ee.

Ettepanekuid arengukavasse ootame 11. oktoobrini 2019.
Ettepanekutes palume kirjeldada:

  • ettepaneku sisu ja täiendusvajaduse lühike seletus;
  • välja pakutav muudetud tekst;
  • ettepanekut puudutava lehekülje number arengukavas;

Kõik esitatud ettepanekud kaalutakse läbi ning seejärel kajastatakse vastavalt otstarbekusele täiendustena Kehtna valla kehtivas arengukavas.