Kehtna rühmad                           19.juuni – 21.juuli Lelle Päikeseratta rühm      ...

Kehtna lasteaedade suvepuhkused

  Kehtna rühmad                           19.juuni – 21.juuli Lelle Päikeseratta rühm      ...

  Vallavalitsus tunnustas MTÜ Paluküla Klubi poolt esitatud Haldjamaa rajamise idee omapära ning sobilikkust Paluküla piirkonna arendamiseks ja loodab, et sellest projektist on...

Paluküla Klubiga jätkatakse konsultatsioone Paluküla projekti esitamiseks EAS-i.

  Vallavalitsus tunnustas MTÜ Paluküla Klubi poolt esitatud Haldjamaa rajamise idee omapära ning sobilikkust Paluküla piirkonna arendamiseks ja loodab, et sellest projektist on...

    Rapla Kirikumuusika Festival  sai alguse 1993. aastal koostöös Soome kirikumuusikutega eesmärgiga tutvustada festivalipublikule maailma rikkalikku...

XXV Rapla Kirikumuusika Festival 28. juuni - 9. juuli 2017

    Rapla Kirikumuusika Festival  sai alguse 1993. aastal koostöös Soome kirikumuusikutega eesmärgiga tutvustada festivalipublikule maailma rikkalikku...

  Kehtna valla mittetulundustegevuste toetuste saamiseks laekus 10 taotlust. Vallavalitsus olles ära kuulanud toetuste hindamiskomsjoni ettepaneku otsustas toetada kõiki esitatud...

MTÜ-de toetuste 1. vooru tulemused

  Kehtna valla mittetulundustegevuste toetuste saamiseks laekus 10 taotlust. Vallavalitsus olles ära kuulanud toetuste hindamiskomsjoni ettepaneku otsustas toetada kõiki esitatud...

  Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Kodutoetus lasterikastele peredele

  Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

    Kehtna Vallavalitsus jätkab koostöös Akzo Nobel Baltics AS-iga värvimiskampaaniaga "Värvid valda". Kampaania kestab 1.juunist 30.septembrini 2017 .   ...

Värvid valda 2017

    Kehtna Vallavalitsus jätkab koostöös Akzo Nobel Baltics AS-iga värvimiskampaaniaga "Värvid valda". Kampaania kestab 1.juunist 30.septembrini 2017 .   ...

  Tähtajaliselt laekus Kõnnumaa Paluküla külatuskeskuse konkursile 2 ideeprojekti. MTÜ Paluküla Külastuskeskus esitas ideeprojekti Kõnnumaa Paluküla külastuskeskuse...

Informatsioon Paluküla külastuskeskuse ideekonkursist

  Tähtajaliselt laekus Kõnnumaa Paluküla külatuskeskuse konkursile 2 ideeprojekti. MTÜ Paluküla Külastuskeskus esitas ideeprojekti Kõnnumaa Paluküla külastuskeskuse...

    Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et KEHTNA MÕISA osaühing (registrikood 10024409, aadress Pargi 6, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond) on...

Teade KEHTNA MÕISA osaühingu keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-165045 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

    Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et KEHTNA MÕISA osaühing (registrikood 10024409, aadress Pargi 6, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond) on...

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo...

AS Ragn-Sells hinnatõusu teavitus

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo...

  XX täiskasvanud õppija nädala raames (19. – 26. oktoober 2017) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega: aasta õppija aasta...

Märka ja tunnusta

  XX täiskasvanud õppija nädala raames (19. – 26. oktoober 2017) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega: aasta õppija aasta...

  Lähtudes vajadusest kehtestada OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas ühtne teenuse hind tõsteti Kehtna Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 82 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine"...

Veeteenuse hinna ja üüri suuruse muutmine

  Lähtudes vajadusest kehtestada OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas ühtne teenuse hind tõsteti Kehtna Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 82 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine"...

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks. Raplamaa tegevuskavas on EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmi...

PALUKÜLA KÜLASTUSKESKUSE IDEEKONKURSS

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks. Raplamaa tegevuskavas on EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmi...