Sotsiaalkorterid

Kehtna vallas on kokku 11 sotsiaalkorterit: Lokutal 3 ja Kehtnas 8
Vastavalt võimalustele eraldatakse soovijale kas sotsiaalkorter, eraldi tuba või mõtteline osa korterist. Ühiskorteris on köök ja hügieeniruumid ühiskasutuses, kommunaalteenuste eest maksab üürnik ise.
 

Korteri soovijal tuleb esitada vallavalitsusele avaldus

 

Info sotsiaalosakonnast telefonidel +372 5333 9978; +372 528 2141