« Tagasi

Projekti „Kaasaegsete õppetingimuste loomine ja ruumi optimeerimine Järvakandi Koolis" rahastamine

 

Euroopa Regionaalarengu Fond toetab meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" projekti „Kaasaegsete õppetingimuste loomine ja ruumi optimeerimine Järvakandi Koolis" 675 648 euroga. Projekti eesmärk on tagada Järvakandis kodulähedane põhiharidus ning ligipääs põhiharidusele kaasaegses, universaalse disaini põhimõtteid arvestavas koolis. Alandada kooli ülalpidamiskulusid koolihoonete ruumi optimeerimise, hoonete soojustamise ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamise kaudu. Energiasäästlikud lahendused mõjutavad ressursitõhusust ja kaudselt keskkonna saastekoormust. Uue peasissekäigu ehitamine tagab koolihoonetest mugava ja turvalise sisenemise ning väljumise.