Kehtna valla üldhariduskoolide õpilasliinide info

 

Kehtna valla põhikoolide õpilastranspordi partnerid on OÜ Remfakt (505 5341) ja FIE Lembit Kutser (527 8922). Küsimustega saab pöörduda nii otse teenusepakkuja kui Kehtna Vallavalitsuse poole.

---


2021/2022. õppeaasta õpilastranspordi andmete esitamise tähtaeg on 13.06.2021!

Ootame õpilastransporti kasudata soovivate Kehtna valla üldhariduskoolide kõigi õpilaste* andmeid olenemata sellest, et kas olete eelnevalt andmed/avalduse esitanud. Kogume andmeid iga õppeaasta kohta, et paremini kaardistada õpilastranspordi vajadust ja korraldada Kehtna valla sisene transport kooli ja tagasi kõigile sobivamatel marsruutidel. Palume esitada andmed aadressil kehtna@kehtna.ee hiljemalt 13.06.2021. Vorm asub https://kehtna.kovtp.ee/haridus-kultuur-sport-noored-blanketid. Palume olla kontaktandmete ja sõidumarsruutide kirjutamisel täpne. Küsimuste korral pöörduda Maret Salumäe (5750 1322, maret.salumae.@kehtna.ee).

* NB! Õpilased, kelle jaoks kool või lähim avaliku liini bussipeatus jäävad rohkem kui 3 km kaugusele (alus Sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele").


---

2020/2021. ÕPPEAASTA SÕIDUPLAANID alates 26.10.2020


NB! Liinid ja graafikud võivad õppeaasta jooksul muutuda.

ÜMBERISTUMISED (tähistatud graafikus erinevate värvidega):

1) Hommikune ü
mberistumise võimalus Kaereperre sõitmiseks FIE Lembit Kutseri Ohekatku-Kehtna liini Kehtna Põhikooli peatusest 07:38 OÜ Remfakti Lokuta-Keava-Kaerepere liini KKHK tehnikamaja peatuses 08:03.
2) Pärastlõunane E-N ümberistumise võimalus OÜ Remfakti Kaerepere-Kehtna-Kaerepere liini Kehtna peatusest 14:30 FIE Lembit Kutseri Kehtna-Ohekatku-Kaerepere liini Kehtna Põhikooli peatuses 15:00.


Alternatiivse transpordi (ühistransport, isiklik sõiduauto) sõidusoodust on võimalik taotleda vaid siis, kui koolibussiga ei ole võimalik kooli või koju saada. Täpsemad tingimused on sätestatud Kehtna Vallavolikogu 21.11.2018 määruses nr 35 "Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord". Hüvitise määr on toodud Kehtna Vallavalitsuse 03.09.2019 korralduses nr 269 "Sõidusoodustuse toetuse määra kehtestamine".

Maakonnaliini nr 40 (AS SEBE) graafik ja ka üleüldine ühistranspordiinfo on leitav peatus.ee keskonnas.


OÜ REMFAKTFIE LEMBIT KUTSER