Õpilastranspordi sõiduplaanid 2019/20. õppeaastal


Kehtna valla põhikoolide õpilastranspordi partnerid on OÜ Remfakt (505 5341) ja FIE Lembit Kutser (527 8922). Küsimustega saab pöörduda nii otse teenusepakkuja kui Kehtna Vallavalitsuse poole.

ÜMBERISTUMISED (tähistatud graafikus erinevate värvidega):

1Kehtna Põhikooli õpilaste hommikune ümberistumine Kutseri bussilt Keava-Kaerepere liinil Remfakti bussile toimub Suure kivi peatuses (Keava mõis) kell 7:55.

2Valtu Põhikooli õpilastele on võimalikud järgmised ümberistumised:
- Kutseri 
Ohekatku-Kehtna liini buss peatub hommikul KHK tehnikamaja peatuses 7:36, Remfakti Lokuta-Kaerepere-Lokuta liini buss 8:03.
- E-N pärastlõunal Remfakti Kaerepere-Kehtna-Kaerepere liini bussilt (Kehtna bussijaamas 14:30) Kutseri Kehtna-Ohekatku-Kaerepere liinilt bussile, mis on Kehtna Põhikooli peatuses E-N kell 15:00.


Alternatiivse transpordi (ühistransport, isiklik sõiduauto) sõidusoodust on võimalik taotleda vaid siis, kui koolibussiga ei ole võimalik kooli või koju saada. Täpsemad tingimused on sätestatud Kehtna Vallavolikogu 21.11.2018 määruses nr 35 "Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord".

NB! Seoses õpilaste andmete muutumisega võib õppeaasta jooksul toimuda õpilastranspordi osas muudatusi.

Remfakti maakonnaliini nr 40 graafik on leitav siin, üleüldine ühistranspordiinfo peatus.ee keskonnas
.


OÜ REMFAKT
 

EIDAPERE-RAPLA-KAEREPERE-EIDAPERE        
Kehtna Põhikooli ja Valtu Põhikooli E-R      
Eidapere 6:55      
Lokuta 7:00      
Põllu 7:05      
Lelle tee 7:10      
Kehtna 7:25      
Keava 7:30      
Keava tee 7:32      
Kaerepere 7:40      
Öökulli 7:45      
Vesiroosi 7:50      
Kesklinn 7:55      
Mahlamäe 7:57      
Kaerepere 8:07      
Kehtna 8:15      
Lelle tee 8:30      
Kolguoja 8:35      
Lokuta 8:40      
Eidapere 8:50      
         
EIDAPERE-LELLE        
Eidapere Põhikoolist E T-N R  
Eidapere 15:50 15:35 13:55  
Lokuta 16:00 15:45 14:05  
Kolguoja 16:08 15:53 14:13  
Lelle 16:15 16:00 14:20  
         
EIDAPERE-LOKUTA        
Eidapere Põhikoolist E-R      
Eidapere 16:40      
Lokuta 16:50      
         
KAEREPERE-KEHTNA-KAEREPERE        
Valtu Põhikoolist E-R E-R    
Kaerepere 14:15 15:05    
Keava 14:20 14:55    
Kehtna 14:30 14:50   2) E-N ümberistumise võimalus Kutseri bussile Kehtna Põhikooli peatuses
         
LOKUTA-KAEREPERE-LOKUTA        
Kehtna Põhikooli ja Valtu Põhikooli E-R      
Lokuta  7:05      
Lelle  7:15      
Paluküla  7:30      
Ohekatku  7:40      
Suure kivi peatus (Keava mõis) 7:55     1) Ümberistumine Kutseri bussile
Keava bussijaam 7:59      
KHK tehnikamaja 8:03     2) Ümberistumise võimalus Kutseri bussilt
Kehtna bussijaam 8:05      
Kaerepere 8:15      

 

 

FIE LEMBIT KUTSER
 

OHEKATKU-KEHTNA        
Kehtna Põhikooli E-R      
Kalmistu tee bussipeatus 7:08      
Lellapere 7:11      
Laeste teerist 7:13      
Sepapaja talu 7:16      
Kaalumaja bussipeatus 7:17      
Kangru talu 7:19      
Kalbu-Posti teerist 7:22      
Posti 7:23      
Rõue küla Mäe 7:26      
Jüri maja (autokummidest aed) 7:28      
Koogimäe küla – Kehtna teerist 7:31      
KHK tehnikamaja 7:36     2) Ümberistumise võimalus Kaereperre sõitmiseks Remfakti bussiga
         
KEHTNA-OHEKATKU-KAEREPERE        
Kehtna Põhikoolist E-N R    
Kehtna Põhikool 15:00 14:00   2) E-N ümberistumise võimaluse Remfaki bussilt, mis peatub Kehtna bussijaamas
Käbiküla tee 15:04 14:04    
Järvakandi tee bussipeatus 15:06 14:06    
Kalmistu tee bussipeatus 15:08 14:08    
Lellapere 15:13 14:13    
Laeste teerist 15:15 14:15    
Sepapaja talu 15:18 14:18    
Kaalumaja bussipeatus 15:19 14:19    
Vastja (vajadusel) 15:23 14:23    
Kangru talu 15:28 14:28    
Kalbu-Posti teerist 15:31 14:31    
Posti 15:32 14:32    
Rõue küla Mäe 15:35 14:35    
Koogimäe küla – Kehtna teerist 15:40 14:40    
Kehtna bussijaam 15:43 14:43    
Keava 15:47 14:47    
Keava mõis 15:50 14:50    
Tarsi teerist 15:52 14:52    
Kaerepere 16:00 15:00    
         
KEAVA-KAEREPERE        
Valtu Põhikooli E-R      
Tarsi teerist 7:47      
Lasketiiru peatus 7:49      
Kungla talu 7:51      
Suure kivi peatus (Keava mõis) 7:53     1) Ümberistumine Remfakti bussilt suunaga Kehtnasse
Paluküla teerist 7:58      
Laukataguse 8:00      
Pajumäe talu 8:03      
Ingliste 8:06      
Lau bussipeatus 8:09      
Kaerepere 8:20      
         
KAEREPERE-KEAVA        
Valtu Põhikoolist E-N R    
Kaerepere 16:00 15:00    
Hertu 16:05 15:05    
Lau bussipeatus 16:20 15:20    
Ingliste 16:23 15:23    
Pajumäe talu 16:26 15:26    
Laukataguse 16:29 15:29    
Paluküla teerist 16:31 15:31    
Tarsi teerist 16:36 15:36    
Lasketiiru peatus 16:38 15:38    
Metsavahe peatus 16:41 15:41    
Keava 16:43 15:43    
Kehtna 16:46 15:46