Kehtna valla üldhariduskoolide õpilasliinide info

 

Kehtna valla põhikoolide õpilastranspordi partnerid on OÜ Remfakt (505 5341) ja FIE Lembit Kutser (527 8922). Küsimustega saab pöörduda nii otse teenusepakkuja kui Kehtna Vallavalitsuse poole.

---


Ootame JÄRVAKANDI KOOLI ÕPILASTE VANEMATE AVALDUSI, et korraldada Kehtna valla sisene õpilastransport kooli ja tagasi koju 2020/2021. õppeaasta teises pooles ehk kuni 2021. aasta kevadeni. Palume vanematel kirjalikud (digiallkirjastamine pole vajalik) avaldused (laadi alla SIIT) esitada hiljemalt P, 31.01.2021 e-kirjaga aadressil kehtna@kehtna.ee. Palume olla kontaktandmete ja sõidumarsruutide kirjutamisel täpne.

Teadmiseks, et liin käivitub esimesel võimalusel enne avalduste tähtaega vastavalt kooliga koostöös kaardistatud õpilaste vajadustele. Avalduste põhjal saame olukorrast täielikuma ülevaate ja ühtlasi on need aluseks järgmise õppeaasta õpilastranspordi esialgsel planeerimisel.

* NB! Õpilased, kelle jaoks kool või lähim avaliku liini bussipeatus jäävad rohkem kui 3️ km kaugusele (alus Sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele").


---

2020/2021. ÕPPEAASTA SÕIDUPLAANID alates 26.10.2020


NB! Liinid ja graafikud võivad õppeaasta jooksul muutuda.

ÜMBERISTUMISED (tähistatud graafikus erinevate värvidega):

1) Hommikune ü
mberistumise võimalus Kaereperre sõitmiseks FIE Lembit Kutseri Ohekatku-Kehtna liini Kehtna Põhikooli peatusest 07:38 OÜ Remfakti Lokuta-Keava-Kaerepere liini KKHK tehnikamaja peatuses 08:03.
2) Pärastlõunane E-N ümberistumise võimalus OÜ Remfakti Kaerepere-Kehtna-Kaerepere liini Kehtna peatusest 14:30 FIE Lembit Kutseri Kehtna-Ohekatku-Kaerepere liini Kehtna Põhikooli peatuses 15:00.


Alternatiivse transpordi (ühistransport, isiklik sõiduauto) sõidusoodust on võimalik taotleda vaid siis, kui koolibussiga ei ole võimalik kooli või koju saada. Täpsemad tingimused on sätestatud Kehtna Vallavolikogu 21.11.2018 määruses nr 35 "Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord". Hüvitise määr on toodud Kehtna Vallavalitsuse 03.09.2019 korralduses nr 269 "Sõidusoodustuse toetuse määra kehtestamine".

Maakonnaliini nr 40 (al 01.01.2021 AS SEBE) graafik ja ka üleüldine ühistranspordiinfo on leitav peatus.ee keskonnas.


OÜ REMFAKTFIE LEMBIT KUTSER