Lelle

 

Lelle kandi peamised väärtused on:
 
 logistiliselt soodne asukoht maantee ja raudtee sõlmpunktis;
 rahulik ja looduslikult kaunis elukeskkond, mida toetab väljakujunenud sotsiaalne infrastruktuur;
 Rapla ja Türi linnade suhteline lähedus kaubandus-teenindusalaste teenuste kasutamiseks;
 kaitsealused kaunid loodusmaastikud, eriti Paluküla mäed, Loosalu-Paluküla looduse õpperada, mis võimaldavad arendada puhkemajandust ja suusasporti;
 säilinud suhteliselt madal hoonestus;
 osavõtlik kogukond ja aktiivne seltsielu.