Kaugkütte piirkonnad

 

 

Kehtna valla üldplaneeringus on kehtestatud kaugküttepiirkonnad:

  • Kehtna alevikus on soojatootjaks SW Energia OÜ.
  • Kaerepere alevikus vastutab soojamajanduse eest Avoterm OÜ.
  • Lokutal kütab kahte korrusmaja SW Energia OÜ.
  • Järvakandis on soojatootjaks Järvakandi Soojus OÜ

 

 

SW Energia OÜ ja Avoterm OÜ teostavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel investeeringuid soojatrassidesse ja soojusallikatesse tagamaks energiasäästu.