Kaerepere

 

Kaerepere kandi peamised väärtused on:
 
 logistiliselt soodne asukoht ja Rapla linna vahetu lähedus ning hea ligipääs sealsetele teenustele;
 vaatamata Rapla lähedusele ja heale asukohale Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres on säilinud rahulik elu, kuna piirkond pole läbisõidetav (maanteest eraldab mets);
 väljakujunenud kohapealne sotsiaalne infrastruktuur ning hubane ja looduslähedane elamispiirkond (samas hea ühendus Rapla ja Tallinnaga);
 soodsad võimalused tervisespordi ja võistlusspordi harrastamiseks;
 hooldatud looduskeskkond (Estonia puhkeala, Kaerepere-Saunaküla-Kumma looduse ja kultuuriloo õpperada) ning Kumma küla säilinud külamaastik – pärandkultuuri vaatamisväärsus;
 kogukonnatunne ja -aktiivne külaliikumine (Kumma, Valtu-Nurme, Saunaküla, Kaerepere);
 viljakad põllumajandusmaad ja jätkuv põllumajanduslik tootmine (Taveton OÜ, talud);
 elujõuline ja arenemisvõimeline ettevõtlus.