Järvakandi

 

Järvakandi kandi peamised väärtused on: 
 
 logistiliselt soodne asukoht ning Rapla-Järvakandi-Kergu maantee;
 piirkonnale omane loodus- ja külamaastik, kus suurte metsaalade vahele olid korrapäratult laiali pillatud üksikud talukohad, millest paljudel on tänaseks alles ainult majaase koos sammaldunud viljapuudega;
 Järvakandi klaasivabriku rajamisega loodud vana ja korrapärane metsasihtide süsteem;
 Järvakandi alevi lähedus (töö- ning teeninduskohtade olemasolu);
 privaatsus, eraldatus, turvalisus, rahulik elu ning säilinud kodukoha tunnetus.