Ingliste

 

Ingliste kandi peamised väärtused on:
 
 looduslikud ja kultuurilised väärtused, mis vajavad säilitamist;
 esmaseid vajadusi rahuldavate sotsiaalsfääri objektide olemasolu;
 jätkuv põllumajanduslik tootmistegevus;
 tugeva kihelkondliku identiteedi tunnustamine ja piirkonna asumine Juuru aleviku mõjupiirkonnas, Pae külal ka Rapla linn;
 tugeva kogukonna olemasolu ja paikkonna inimesed.