Klaasimuuseum  www.klaasimuuseum.ee

 

************************************************************************************************************

Avaliku ürituse korraldamise nõuded

 

Avaliku sündmuse korraldamist Kehtna valla territooriumil reguleerib vallavolikogu määrus nr 31 (22.oktoober 2014).

Määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"  kohaselt  on üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud ja avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. 

Ürituse korraldamine võib toimuda vallavalitsuse korralduse (loa) alusel, mille saamiseks peab ettevõtmise korraldaja esitama vallavalitsusele taotluse  vähemalt 20 päeva enne ürituse toimumist.

Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel jaotuseBlanketid" all.

Enne taotluse esitamist soovitame läbi lugeda avalike sündmuste korraldamist reguleeriva määruse tervikteksti, mille leiate siit.

 

************************************************************************************************************

 

Spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord

 

Dokumendivormide kinnitamine doc ja pdf