« Tagasi

Vanemlusprogramm “Imelised aastad” esmakordselt Kehtnas

Koolitusprogrammi „Imelised aastad" eesmärk on aidata vanematel ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke vanemlikke oskusi.

Tegemist on tõenduspõhise vanemlusprogrammiga. Senised uuringud  näitavad, et programmis õpitu rakendamise järel suurenevad laste sotsiaalsed oskused, paranevad enesekontroll, probleemide lahendamise ning eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus. Vähenevad konfliktiolukorrad ja suureneb empaatiavõime.  Uuringud on näidanud, et programmi läbimine avaldab positiivset mõju ka vanematele. Lastevanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb stress, vanemad muutuvad rahulikumaks ja mõistavad oma laste käitumist paremini. Muutused vanemate käitumises mõjutavad omakorda laste käitumist positiivses suunas.

Täpsemat infot programmi kohta saab veebilehelt http://tarkvanem.ee/koolitused/

Koolitusprogramm alustab  3. septembril 2019. Koolitus toimub Kehtna lasteaias Siller  kuueteistkümnel järjestikusel nädalal teisipäeva õhtuti 2 tundi (sh söögipaus) algusega kell 17.45.

Programmi ootame osalema 3-8-aastaste laste vanemaid, kelle lastel esineb mõningaid käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse tunnused, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus, jonnimine, konfliktid eakaaslaste ja vanematega, raskused emotsioonidega hakkamasaamisel.

Grupis osaleb kuni 14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt nii ema kui isa, aga osaleda võivad ka lapse vanavanemad või teised lapsega igapäevaselt tegelevad täiskasvanud. Koolitusel saab osaleda ka üksinda või üksikvanem. Koolituse ajal on  korraldatud koolitusega samas majas lastehoid ja toitlustus.

Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe läbinud grupijuhid Mari Tamberg ja Aime Peets. Koolituse eest tasuvad Tervise Arengu Instituut ja Kehtna vald.

Esimene kokkusaamine koolitajatega toimub juba augustis.

Kui Teil on huvi programmis osaleda, siis andke sellest teada hiljemalt juulikuu lõpuks aadressil: ege.vonbret@kehtna.ee või telefonil 5300 2894.