Vallavalitsus otsustas, et seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga lükatakse tegevustoetuste voor edasi. Kõik juba laekunud toetuste avaldused säilitatakse. Vastavalt olukorrale...

Ajutiselt peatatud! Kehtna Vallavalitsuse MTÜ-de, sihtasutuste ja seltsingute toetuste 2020. aasta 1. voor

Vallavalitsus otsustas, et seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga lükatakse tegevustoetuste voor edasi. Kõik juba laekunud toetuste avaldused säilitatakse. Vastavalt olukorrale...

R.Noorkõivu eksperthinnang. Paluküla puhke- ja spordikeskus

R. Noorkõivu eksperthinnang

R.Noorkõivu eksperthinnang. Paluküla puhke- ja spordikeskus

Kehtna vallas reguleerib välireklaami (seal hulgas poliitiline välireklaam) paigaldamist Kehtna Vallavolikogu määrus  nr 18 (16.04.2014).   Määruse...

Välireklaami paigaldamise kord

Kehtna vallas reguleerib välireklaami (seal hulgas poliitiline välireklaam) paigaldamist Kehtna Vallavolikogu määrus  nr 18 (16.04.2014).   Määruse...