Menetluses hanked

Lehed sildiga lõppenud 10.04.2019 .

Tulemusi ei ole.

Toimunud hanked

Lehed sildiga lõppenud 10.04.2019 .

  Hanke viitenumber  206073 . Hanke menetlus toimub e-riigihangete keskkonnas. ...

Kehtna Vallavalitsus on algatanud hanke „Keava vana sigala lammutamine"

  Hanke viitenumber  206073 . Hanke menetlus toimub e-riigihangete keskkonnas. ...