Veemajandus

    

Kehtna Vesi OÜ

Juhataja                                                         Raul Aarma

Klienditeenindus                                       487 5231

Rikete valvetelefon                                  +372 5828 1574

E-post                                                            info[at]kehtnavesi.ee

Aadress                                                         Staadioni 10, Kehtna 79001

Kodulehekülg                                               www.kehtnavesi.ee

 

 

Vallas tegeleb fekaaliveoga (reovee kogumismahutite tühjendamine) Kehtna Vesi OÜ. Info Kehtna Vesi OÜ kodulehelt www.kehtnavesi.ee

 

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

 

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet. Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

 

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda info@infragate.ee

 

 

Lugupidamisega,

-----------------------------------

Kristo Kärmas

AS Infragate Eesti

Projektijuht-projekteerija

kristo.karmas@infragate.ee