Planeeringuala on hõlmatud Lauavälja tn 5 katastriüksusega (26001:001:0040), pindala 2,1 ha. Planeeringu eesmärk on muuta maa sihtotstarve osaliselt tootmismaaks ning luua tingimused...

Lauavälja tn 5 detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala on hõlmatud Lauavälja tn 5 katastriüksusega (26001:001:0040), pindala 2,1 ha. Planeeringu eesmärk on muuta maa sihtotstarve osaliselt tootmismaaks ning luua tingimused...

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et alates 17.veebruarist 2020 on alanud hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Hajaasustuse programmi 2020 aasta taotlusvoor avatud

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et alates 17.veebruarist 2020 on alanud hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Hagudi  –  Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH)...

Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Hagudi-Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Hagudi  –  Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH)...

Vastavalt 08.06.2019 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile koostavad Kehtna vald ja Rapla vald valdade üldplaneeringud koostöös. Leitud on ühised konsultandid ning üldplaneeringute koostamine...

Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute lähteseisukohtade ja valdade ühise keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine

Vastavalt 08.06.2019 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile koostavad Kehtna vald ja Rapla vald valdade üldplaneeringud koostöös. Leitud on ühised konsultandid ning üldplaneeringute koostamine...

Seoses erirongi käikuandmisega on 24.02 mõneminutilisi muudatusi Edelasuuna pärastlõunaste rongide sõiduplaanis. Erakorraline sõiduplaan on leitav meie kodulehelt:  ...

Elroni Edelasuuna erakorraline sõiduplaan 24.02

Seoses erirongi käikuandmisega on 24.02 mõneminutilisi muudatusi Edelasuuna pärastlõunaste rongide sõiduplaanis. Erakorraline sõiduplaan on leitav meie kodulehelt:  ...

Lelle raamatukogus kunstnik Liis Saare tööde näitus. Avatud kuni veebruari lõpuni.

Näitus Lelle raamatukogus

Lelle raamatukogus kunstnik Liis Saare tööde näitus. Avatud kuni veebruari lõpuni.

Rahandusministeeriumi pressiteade 22. jaanuar 2020 Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele...

Algab regionaalmaasikate noppimine – pane teele oma lemmik

Rahandusministeeriumi pressiteade 22. jaanuar 2020 Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele...

Eesti Töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ning koostööpartnereid ning kuulutas välja aasta alustava ettevõtja 2019. Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles tänuüritusel...

Eesti Töötukassa tänas maakonna parimat tööandjat ja koostööpartnerit

Eesti Töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ning koostööpartnereid ning kuulutas välja aasta alustava ettevõtja 2019. Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles tänuüritusel...

Keava vana sigala lammutamist toetab ringmajanduseprogrammi maastikupilti kahjustava kasutusest välja langenud ehitise likvideerimise alamprogrammist SA Keskonnainvesteeringute Keskus.

Keava vana sigala

Keava vana sigala lammutamist toetab ringmajanduseprogrammi maastikupilti kahjustava kasutusest välja langenud ehitise likvideerimise alamprogrammist SA Keskonnainvesteeringute Keskus.

Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda tunnustada Raplamaa kõrgeimate autasudega. Rapla maakonna tippauhind RAPLA...

Raplamaa Omavalitsuste Liit ootab tunnustamisettepanekuid

Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda tunnustada Raplamaa kõrgeimate autasudega. Rapla maakonna tippauhind RAPLA...

Noortaluniku toetust saavad 105 noort ettevõtjat 4 miljoni euro ulatuses PRIA määras 105 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 4 178 122 eurot...

PRESSITEADE: Noortaluniku toetust saavad 105 noort ettevõtjat 4 miljoni euro ulatuses

Noortaluniku toetust saavad 105 noort ettevõtjat 4 miljoni euro ulatuses PRIA määras 105 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 4 178 122 eurot...