« Tagasi

Paluküla puhkekeskusesse planeeritakse teenindushoonet

MTÜ Lumider esitas teenindushoone projekti LEADER-i meetmesse „ELUKESKKONNA JA MAALEU PÕHITEENUSTE KVALITEEDI TÕSTMINE". Planeeritav multifunktsionaalne teenindushoone on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Seal saab vahetada riideid, pesta ning valmistuda matkaks. Lisaks saab hoones korraldada kogukonna üritusi ja koosolekuid. Ruumid toimiksid ka Paluküla turismiinfopunktina. Teenindushoone on mõeldud kohaliku kogukonna, Kehtna ja Rapla valla elanike ning teiste Paluküla külastajate heaks ja kasutuseks.

Planeeritava teenindushoone asukohaks on endise Liivaku talu varemed. Kinnistu ei asu muinsuskaitse sihtkaitsevööndis ja seetõttu Muinsuskaitseameti kooskõlastust pole vaja. Kuna kinnistu asub Kõnnumaa maastikukaitsealas, siis vastav Keskkonnaameti nõusolek on küsitud. Koos piirkonna vabatahtlikega planeeritakse ka korrastada ja konserveerida kinnistul säilinud maakivist seinad ja luua terrass.

02.01.2022 toimus Paluküla kogukonna koosolek, kus toimus hääletamine hoone vajaduse kohta. Hoone rajamise poolt oli 20 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 4 häält, 1 jättis hääletamata.

Kehtna Vallavolikogu arutab antud teemat 26.01.2022 istungil.

Leader-meetme vastust toetuse kohta on eeldatavasti oodata aprillikuus.