« Tagasi

Kehtna aleviku teede rekonstrueerimine

Kehtna vallal on olnud võimalik suurendada teedeehituse mahtu. Riigihanget tulemusena teostab töid AS Tariston. Mõningaste asjaolude tõttu on ehitus ajateljel pisut nihkunud ning tööd langesid sügisesse perioodi. Suuremate töödega on alustatud Staadioni ja Lasteaia tänaval, mille käigus teeala laiendatakse ja luuakse nö peatänavate funktsiooni ja väljanägemist. Sellega seoses palume aleviku teede kasutajatelt ja elanikelt pisut suuremat tähelepanu ja mõistlikku suhtumist liikluses (töödega seotud piirangud ja kitsendused) ning muudes töödega seonduvate asjadega (töömaal liikumine ettenähtud aladel, sõidukite parkimine tööalast kaugemale, kontaktide jagamine, kui sõiduk võib töödele ette jääda).

AS Tariston objektijuht Erki Leedmaa tel. 5668 7751

Kehtna Vallavalitsus taristuspetsialist Marko Valgma tel. 5361 9303