« Tagasi

RANITSATOETUSE taotlemine Kehtna vallas

Kehtna Vallavalitsuselt on võimalik taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimusete ja korra" alusel.

§ 3 lõike 1 järgi on „toetust on õigustatud taotlema isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse valla elanikuna", nii et laps ja vähemalt üks lapsevanem (taotleja) peavad olema Kehtna valla elanikud.

§ 15. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

(1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse vastavalt eelarve võimalustele esimesse klassi astuvatele lastele vallavalitsuse korralduse alusel. Toetuse määramise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi vastava õppeaasta 10. septembri andmed.

(2) Avaldus tuleb esitada vastava kooli 1. klassi KLASSIJUHATAJALE või kooli kantseleisse 11. septembriks. Toetus makstakse välja õigustatud isikule 1. oktoobriks.

Avalduse vorm on leitav SIIT 

Kehtna vald võib määrata toetuse ka lapsele, kes alustab kooliteed teise omavalitsuse õppeasutuses. Sellisel juhul tuleb avaldus esitada otse Kehtna Vallavalitsusele üldaadressil kehtna@kehtna.ee.