« Tagasi

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

PRESSITEADE

23.05.2019

Pindalatoetuse taotluse esitas PRIAle õigeaegselt ligi 14 000 klienti, mis on sama palju kui möödunud aastal samal ajal. Toetusi saab taotleda hilinemisega veel 17. juunini, aga siis vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul tegid PRIA kliendid infotelefonile pindalatoetuse taotlemise perioodil umbes 2500 kõnet. „Peamiselt sooviti juhendamist ja nõu küsida seoses taotluse täitmisega ja põldude joonistamisega. Võrreldes varasemate aastatega on taotlemissüsteem muutunud kasutajale mugavamaks ja meil on hea meel, et suurim taotlusvoor kulgeb juba mitmendat aastat suuremate viperusteta ning e-PRIA iseteeninduskeskkond on muutunud klientidele omaseks."

PRIA tänab suurepärase koostöö eest ka Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistustkes pakub taotlejatele 2. maist 17. juunini kuni 2 tundi tasuta e-PRIA kasutamise juhendamist. Täpsem info: www.pikk.ee.

 

PRIA julgustab kõiki kliente, kes seda veel teinud pole kindlasti enne  17. juunit toetustaotlusi esitama. Taotlemine toimub ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.
Kui kliendid vajavad abi taotluse esitamisel, on PRIA maakondlikud teenindusbürood avatud E-N kl 9.00-16.00 ja meie töötajad aitavad kõiki kliente. PRIA maakondlike teenindusbüroode asukohad on leitavad PRIA kodulehelt.
Teavet toetustest ja juhiseid e-PRIA kasutamiseks saab otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

 

PRESSITEADE

02.05.2019

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail  alustab PRIA otsetoetuste,  üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu ja see toimub ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.

Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja nende maksmiseks on eelarves 196,6 miljonit eurot. Taotlusi saab vanas e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 17. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Üheks sel aastal jõustunud oluliseks muudatuseks, millega taotlejad peavad arvestama, on see, et ühtse pindalatoetuse taotlejatel ei ole enam lubatud hekseldatud rohumaadel hekslit maha jätta – nii niitmise kui hekseldamise korral tuleb rohi kokku koguda.

 

Milliseid toetusi saab tänavu taotleda?

Otsetoetused:

1. ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
2. noore põllumajandustootja toetus (NPT);
3. puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
4. jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega

 

Üleminekutoetused:
5. põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO);
6. heinaseemne üleminekutoetus (SEL).

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 toetused:

7. keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
8. keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
9. piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
10. keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);
11. kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
12. ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
13. poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);
14. piirkondlik veekaitse toetus (VESI);
15. mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH);
16. loomade heaolu toetus (LHT);
17. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT)

 

Kõigil taotlejatel palume tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega ja hinnata, kas nõuete täitmine on jõukohane. Täpsemat infot pakuvad meetmete määrused, tutvustused ning juhendid „Abiks taotlejale", mis avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee.

 

Kust saab taotleja abi?

Soovitame lugeda PRIA kodulehelt leitavaid juhendeid „Abiks taotlejale" või küsida infomaterjale maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodesse on jõudnud ka trükised „Nõuetele vastavus 2019" ja „Põhitõed pindalatoetuste taotlemisel 2019". Teavet toetustest ja juhiseid e-PRIA kasutamiseks saab otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistus pakub taotlejatele 2. maist 17. juunini kuni 2 tundi tasuta e-PRIA kasutamise juhendamist MES konsulentidelt. Konsulendid juhendavad kliente erinevate e-PRIA teenuste osas. Täpsem info: www.pikk.ee.

 

Teadmiseks e-PRIA kasutajale

e-PRIA  teenuste kasutajal on enda isiku tuvastamiseks vaja kehtivate sertifikaatide ja PIN-koodidega ID-kaarti või mobiil-IDd.

e-PRIA teenuste kasutamiseks, sh põldude ja niitude joonistamiseks, vormide täitmiseks jne on PRIA kodulehel detailsed juhendid. Nende hulgas on ka videojuhendid, mis ekraanipiltide ja selgituste abil e-PRIA erinevaid teenuseid tutvustavad.

Meie maakondlikes teenindusbüroodes on e-PRIA kliendiarvutid ning meie töötajad aitavad e-PRIA kasutamisel. Teenindame kliente E-N kl 9.00-16.00. Kliendiarvuti kasutamise aja teenindusbüroos soovitame ette broneerida kodulehe, infotelefoni või maakondliku teenindusbüroo abil.