« Tagasi

Informatsioon Paluküla külastuskeskuse ideekonkursist

 

Tähtajaliselt laekus Kõnnumaa Paluküla külatuskeskuse konkursile 2 ideeprojekti.

MTÜ Paluküla Külastuskeskus esitas ideeprojekti Kõnnumaa Paluküla külastuskeskuse väljaehitamiseks.

MTÜ Paluküla Klubi esitas ideeprojekti Haldjamaa rajamiseks.

Olles  tutvunud külastuskeskuse ideeprojektide sisuga määratles  vallavalitsus

alljärgnevd tegevused:

1)      Küsida konkursil osalejatelt projektide ideede kohta täiendavaid selgitusi .

2)      Paluda osalejatel täita ühtne majandustegevuse tasuvuse prognoosi tabel.

3)      Kasutada esitatud ideeprojektide analüüsimisel sõltumatut eksperthinnangut.

Vallavalitsus teeb Kõnnumaa Paluküla külastuskeskuse ideeprojektide konkursi tulemuste kohta otsuse 30.maiks 2017.