« Tagasi

PALUKÜLA KÜLASTUSKESKUSE IDEEKONKURSS

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks.

Raplamaa tegevuskavas on EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmi (edaspidi PKT) planeeritud võimalus Kõnnumaa külastuskeskuse väljaarendamiseks.  Selleks on PKT programmi planeeritud maakonnasisese eelkonkursi tulemusel kuni 1 152 000 eurot, mis sisaldab ka Kehtna valla poolset omafinantseeringut.        

Vastavalt valla eelarve strateegiale on vald valmis sobiva ja eduka projekti korral omafinantseeringut katma.

Ideekonkursi võitja kohustub esitama EAS-i PKT programmi 2017 a sügisesse taotlusvooru  nõuetele vastava projekti koos vajalike lisadokumentidega.

PKT toetuse tingimustega ja taotlustele esitatud nõuetega saab tutvuda EAS-i kodulehel www.eas.ee - märksõna: piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus. Seal on näha ka Raplamaa PKT tegevuste konkursi tulemused ja maakondlik pingerida.

Ideekonkursi võitja saab õiguse viia ellu projektiga kavandatud tegevused ja majandada ehitisi ja rajatisi projekti kestuse ajal.

Kõnnumaa Paluküla külastuskeskuse väljaarendamise idee kirjeldus, planeeritavate ehitiste, kommunikatsioonide ja rajatiste lühikirjeldus ning hilisemate majandustegevuste kirjeldus tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt 28. aprilliks 2017.

Konkursi kokkuvõtted teeb vallavalitsus 10.maiks 2017.

Võitjaga sõlmitakse projekti kirjutamiseks ja EAS-i PKT p rogrammist rahastuse saamise korral ka selle teostamiseks partnerlusleping.

Lisainformatsiooni saab valla arendusnõunikult.