« Tagasi

Veeteenuse hinna ja üüri suuruse muutmine

 

Lähtudes vajadusest kehtestada OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas ühtne teenuse hind tõsteti Kehtna Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 82 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine" Kaerepere alevikus teenuse hinda. Uus hind kehtib alates 1. juunist 2017 . a ja on koos käibemaksuga alljärgnev: 

1) hind võetud vee eest – 1,758 eurot ühe kuupmeetri vee kohta;

2) hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 2,52 eurot ühe kuupmeetri reovee kohta.

 

Lähtudes vajadusest ühtlustada valdade ühinemisel munitsipaalkorterite üürimäärad ning viia need suuremasse vastavusse turuhindadega võttis Kehtna Vallavalitsus 07.02.2017 vastu määruse  nr 2. Märgitud õigusaktiga määrati alates 1. juunist 2017. a üüri suuruseks   0,5 eurot puitküttega eluruumi ja 1 euro muude eluruumide 1 m² üldpinna kohta ühes kuus.

 

 

Veljo Väärsi

Kehtna vallasekretär