Vaatamisväärsused

 

Kehtna vallas on arvukalt ajaloolisi, arhitektuurilisi ja looduslikke vaatamisväärsusi ning turismiobjekte. Arhitektuuriobjektidest on huvipakkuvamad vanad mõisahooned, kirikud ja kalmistud;  ajaloolistest ja rahvapärimustega seotud Keava Linnamägi, Paluküla  Hiiemägi, Kastna pärn, looduslikest vaatamisväärsustest maastikukaitsealad Keava, Palasi ja Loosalu rabades, karstiala Pae külas, vanad  mõisapargid.

Turistid leiavad ööbimiskoha Valtu Spordimajas, Lokuta Puhkekeskuses ning Kehtna Kutsehariduskeskuse hostelis.  

Kehtna mõisa  härrastemaja ümbritseb 19. sajandi pargiarhitektuuri kauneimaid näiteid - mõisapark.

 

Keava linnamäed

 

Keava linnamägi. Keava alevikus läbi sõites ligi 5 kilomeetrit. 82 meetri kõrgune linnamägi rajati umbes aasal 1000. Linnuse kohta on esmamainimine (nimega Kedipiv) Novgorodi kroonikas (letopis) aastast 1054, mil Kiievi ja Novgorodi vürsti Izjaslavi väed ta vallutasid. 2003.a. avastati linnuse lähedal  veel teinegi, viikingiaegne linnamägi ja kasetohust salatee jäänused läbi soode. 

 

Looduslikud vaatamisväärsused

 

Kehtna valla territoorium on suur, ligi 40 kilomeetrit põhjast  lõunasse ja 15 kilomeetrit idast läände.  Loodus ja maastik on siin vahelduv ja mitmekesine.  Suur osa valla loodusmaastikust jääb Kõnnumaa maastikukaitseala piirkonda. Kõnnumaa on eriline maastikuline koosolus, mis on tekkinud jää-aja lõpul mandrijää sulamise tulemusena. Seda iseloomustavad künkad, mäed ja nende vahele jäävad väikesed järved, rabad ning metsatukad.  Suuremad mäealad ehk mõhnastikud jäävad Palukülasse Lelle piirkonnas, Panga mägedesse Lokuta piirkonnas, Lelle mõisa pargi ümbrusse ja Keava lähedusse Linnaaluste küla piirkonda. 
Valla maa-alale jäävad samuti mitmed  laukarohked rabad -  osa Loosalu rabast, Mukri, Imsi, Palasi, Keava. Loosalu ja Mukri rabadesse viivad looduse õpperajad.
Järvi on valla piirides suhteliselt vähe, nendeks on  soos paiknevad rabajärved või kunstlikutl tekitatud paisjärved, nagu Räägu ja Estoonia.  Suurematest jõgedest on tuntuim Ingliste piirkonnas voolav Keila jõgi.
Palju on vallas metsa - niihästi pakse põlismetsi kui ka  istutatud parkmetsi. Laiad ja avarad on põllud ning heina-ja karjamaad.

 

Ehituslikud vaatamisväärsused

 

Kehtna vallas on arvukalt  arhitektuuriliselt väärtuslikke ja huvitavaid ehitismälestisi. Tuntumad on Eidapere, Lelle ja Ingliste mõisahooned, Kehtna mõisahoonete kompleks, Keava mõisa varemed. Sakraalehitistest on huvipakkuvad Lelle ja Kehtna kirikud, Lelle kalmistu, Ingliste kabelimäe väravatorn.