Külad

 
 
Kehtna vallas asub 1 alev, 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid perspektiivituks kuulutatud äärealad.

 

Kehtna valla elanikkonnale võib eristada seitse tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad piirkonnad:
 
 • Eidapere
 • Ingliste
 • Järvakandi
 • Kaerepere
 • Keava
 • Kehtna
 • Lelle
 
Ametlikult on valitud järgmised vanemad:
 
 • Eidapere - Arne-Rannus Kaasma
 • Hiie küla - Reimo Aas
 • Ingliste- Kaisa Vahtmäe
 • Kalbu - Rait Verrev
 • Keava - Seily Sõgel-Raid
 • Kehtna - Tõnis Blank
 • Kumma - Koidu Archipov
 • Käbiküla - Mehis Oidsalu
 • Kärpla küla - Erki Siitan
 • Lau - Aare Hindremäe
 • Linnaaluste - Illar Olesk
 • Lokuta- Jaak Jõeveer
 • Metsaääre - Katrin Velleste
 • Nõlva küla - Rein Jõhvikas
 • Pae küla - Katrin Bortnik
 • Paluküla - Lauri Mölder
 • Põrsaku - Arne Ojasalu
 • Rõue - Mati Kutser
 • Saidapere - Kadi Lee
 • Saunaküla - Raul Piirioja
 • Valtu-Nurme - Piret Pärnamägi