Kaugkütte piirkonnad

Kehtna valla üldplaneeringus on kehtestatud kaugküttepiirkonnad:
 
Kehtna alevikus on soojatootjaks SW Energia OÜ.
Kaerepere alevikus vastutab soojamajanduse eest N.R. Energia OÜ.
Lokutal kütab kahte korrusmaja SW Energia OÜ.
Järvakandis on soojatootjaks Järvakandi Soojus OÜ
 
 
SW Energia OÜ ja Avoterm OÜ teostavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel investeeringuid soojatrassidesse ja soojusallikatesse tagamaks energiasäästu.