Külad

Raplamaa Külade Liidul toimiv FB leht. 

 

Kehtna vallas asub 5 alevikku ja 43 küla. Ühiskondlik-poliitilised muutused, tootmissuhete ümberkorraldamine maal ja ka inimeste elulaadis toimunud seniste tavade ning soovide muutumine on aastakümnete jooksul mõjutanud rahvastiku paiknemist valla territooriumil. Koos sellega asendusid kunagised keskused uutega, suurmajandite tingimustes suurenesid perspektiivituks kuulutatud äärealad.

Kehtna valla elanikkonnale võib eristada kuus tõmbekeskust – avalike teenuste tarbimise ja ka töölkäimise kohad, mis koos ümbritsevate omakandi küladega moodustavad nn. kandi – elanike sisemisel ühtlustundel ja piirkondlikul samastumisel põhinevad väiksemad piirkonnad:

 

 • Kehtna ja Keava;
 • Kaerepere;
 • Eidapere ja Lokuta;
 • Lelle;
 • Ingliste;
 • Järvakandi.

 

Ametlikult on valitud järgmised külavanemad:

 

 • Põrsaku - Arne Ojasalu
 • Kumma - Koidu Archipov
 • Saunaküla - Raul Piirioja
 • Ohekatku - Heiki Tali
 • Linnaaluste - Illar Olesk
 • Valtu-Nurme - Piret Pärnamägi 
 • Paluküla - Lauri Mölder
 • Metsaääre - Katrin Velleste
 • Lokuta- Jaak Jõeveer
 • Ingliste- Kaisa Vahtmäe
 • Saidapere - Kadi Lee
 • Pae küla - Katrin Bortnik
 • Lau - Aare Hindremäe
 • Rõue - Mati Kutser
 • Nõlva küla - Rein Jõhvikas
 • Hiie küla - Reimo Aas
 • Käbiküla - Mehis Oidsalu
 • Eidapere - Arne-Rannus Kaasma
 • Keava - Marko Valgma  
 • Kärpla küla - Peeter Hlevnjuk

 

Külavanema statuut

 

•Märjamaa ja Kehtna külaliigutajate Kehtna kohtumise pildid:
https://picasaweb.google.com/peeterps

• Valgamaa õppereisi pildid on nähtavad
https://picasaweb.google.com/peeterps