Vallavalitsus otsustas, et seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga lükatakse tegevustoetuste voor edasi. Kõik juba laekunud toetuste avaldused säilitatakse. Vastavalt olukorrale...

Ajutiselt peatatud! Kehtna Vallavalitsuse MTÜ-de, sihtasutuste ja seltsingute toetuste 2020. aasta 1. voor

Vallavalitsus otsustas, et seoses riigis väljakuulutatud eriolukorraga lükatakse tegevustoetuste voor edasi. Kõik juba laekunud toetuste avaldused säilitatakse. Vastavalt olukorrale...

  2020. aasta Investeeringute toetuste voor on mõeldud MTÜ-de 2020. ja 2021. aasta investeeringuplaanide elluviimiseks. Mittetulundustegevuse toetuste saamiseks tuleb vormikohased...

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja MTÜ-de, sihtasutuste ja seltsingute 2020. aasta investeeringute toetuste vooru

  2020. aasta Investeeringute toetuste voor on mõeldud MTÜ-de 2020. ja 2021. aasta investeeringuplaanide elluviimiseks. Mittetulundustegevuse toetuste saamiseks tuleb vormikohased...

R.Noorkõivu eksperthinnang. Paluküla puhke- ja spordikeskus

R. Noorkõivu eksperthinnang

R.Noorkõivu eksperthinnang. Paluküla puhke- ja spordikeskus

Kehtna vallas reguleerib välireklaami (seal hulgas poliitiline välireklaam) paigaldamist Kehtna Vallavolikogu määrus  nr 18 (16.04.2014).   Määruse...

Välireklaami paigaldamise kord

Kehtna vallas reguleerib välireklaami (seal hulgas poliitiline välireklaam) paigaldamist Kehtna Vallavolikogu määrus  nr 18 (16.04.2014).   Määruse...