Hajaasustuse programm

                   Lisainformatsioon:

Tiina Satsi

Kehtna vallavalitsuste

haldus- ja hankespetsialist

tiina.satsi[at]kehtna.ee

489 8830

           Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor 

Programmdokument

 

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:

1. Tiina Satsi – komisjoni esimees

2. Riina Pruuli

3. Aivar Puur

4. Mati Kutser

5. Marko Valgma

 

Komisjoni koosseis kinnitatud 05.03.2019 vallavalitsuse korraldusega nr 49 (lisatud).

 

Hajaasustuse programmi raames 2019. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (eur)
1 Heiki Valdaru „Põlendiku septik/imbväljak" 3043.14
2 Joosep Grossfürst „Paruni talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" 2720.00
3 Lili Saksing „Kingu talu puurkaevu ja veeühenduse rajamine" 3308.46
4 Taivo Freivald „Lalli küla Juhkensoni puurkaev" 1117.56
5 Rain Rannamets „Ahekõnnu küla Uuetoa talu. Veepuhastamine" 683.40

 

Hajaasustuse programmi raamides 2018. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (eur)
1 Kaisa Tähe „Männiku talu kanalisatsioonisüsteemide ehitus" 2395.92
2 Eline Villig „Mäe kanalisatsioonisüsteemi ehitus" 2142.66
3 Mart Reino „Kangru talu kanalisatsioonisüsteemi projekt" 3919.50
4 Martin Haas „Kaerepere küla Ati kinnistule reoveemahuti soetamine ja selle paigaldus" 1480.80
5 Andres Angerma „Oja maja veesüsteem" 2146.68

 

 

 

Hajaasustuse programmi raamides 2017. aastal toetatud taotlused

Jrk. nr Toetuse saaja Projekti  nimi Toetus (eur) (riik+vald) Omafinantseering (eur)
1 Aivar Laam Väike-Kaira talu kanalisatsioonisüsteemi ja imbväljaku rajamine 2680 1340
2 Lauri Mölder Saekaatri kinnistu Paluküla maamajapidamisele veevarustus, puurkaev 1020 510
3 Taavi Randjärv Uustalu talu veepuhastus seadme soetamine 766,66 383,34
4 Virve Ellermaa Kalbu küla, Külari maja, omapuhasti ehitus, septiku paigaldus 1520,07 759,93
5 Valli Mägi Nimeta-Matsi maja Koogimäe küla, veesüsteemide renoveerimine 1692,08 845,92
6 Jüri Tammela Lokuta küla, Mihklipere Kanalisatsioonisüsteem - ehitised ja seadmed heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks 1900 960
      9578,81 4799,19