EHITUS- JA KAEVELUBA

 

Ehitamisega seotud loataotluste ja teatiste vormid leiate www.ehr.ee (Ehitisregister)

Taotlused on võimalik esitada ka elektrooniliselt ehitisregistris (sisselogimine ID-kaardiga)

Ehitistega ja ehitamisega seotud andmed on samuti nähtaval ehitisregistris.

 

Avalduse kaevetööde teostamiseks leiab www.eesti.ee