Määrused Riigi Teatajas

 

Kõik kehtivad Kehtna valla määrused on saadavad Riigi Teatajast 

 

Üldised Kehtna valla eeskirjad ja korrad