ASJAAJAMIS- JA ELUKORRALDUS KEHTNA VALLAS


NB! Riiklikku piirangute ja leevenduste kava vaata SIIT.
 

Kehtna Vallavalitsus (Kehtna ja Järvakandi vallamajad) teenindab kodanikke eelneval kokkuleppel. Ametnikud on kättesaadavad telefonidel ja e-kirjatsi (kontaktid).
Муниципальное правительство закрыто для обслуживания граждан. Mы обслуживаем вас по телефону.
 

Üldtelefon Kehtna vallamaja 489 8820 
Üldtelefon Järvakandi vallamaja 5333 5232
Vallavanem Indrek Kullam 514 1647
Abivallavanem Katrin Velleste 5098 853
Abivallavanem Jalmar Mandel 5346 1343
Vallasekretär Maire Pettai 5854 2344
Sotsiaaltoetuste spetsialist Ene Seinpalu  5342 2801
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Solman 5333 9978
Keskkonnaspetsialist Aivar Puur 5332 1210
Maakorraldusspetsialist Ene Sulg 5875 7032
Hanke- ja haldusspetsialist Tiina Satsi 5304 0923
Ehitusspetsialist Hans-Jürgen Schumann 5625 6130

                             

18. mai seisuga:

 • jätkub Kehtna valla koolides kaugõpe, kontakttundidesse kutsutakse väike hulk õpilasi;
 • jäävad suletuks valla kultuurimajad (muuhulgas ei toimu jätkuvalt päevakeskuste kogunemisi ega eakate huviringe) ja noortekeskused, kuni teavitatakse teisiti;
 • on avatud Valtu Spordimaja;
 • töötavad spordi- ja huviringid osaliselt;
 • on jätkuvalt avatud lasteaiad ja raamatukogud; mänguväljakud ja tervise- ning spordirajad.


Olulised kuupäevad:

 • Järvakandi Klaasimuuseum on avatud alates 26. maist;
 • Kehtna valla hooldekodude elanike külastamine on keelatud kuni 31. maini (k.a);
 • avalikud üritused on keelatud kuni 30. juunini (k.a).

 

Info uueneb jooksvalt juhindudes Vabariigi Valitsuse otsustest ja seega on parim jälgida riigiasutuste pidevalt uuenevat infot:

ASJAAJAMIS- JA ELUKORRALDUS KEHTNA VALLAS
 

Kehtna Vallavalitsus (Kehtna ja Järvakandi vallamajad) on kodanike teenindamiseks SULETUD. Ametnikud on kättesaadavad mobiiltelefonidel ja e-kirjatsi (kontaktid).
Муниципальное правительство закрыто для обслуживания граждан. Mы обслуживаем вас по телефону.
 

Üldtelefon Kehtna vallamaja 489 8820 
Üldtelefon Järvakandi vallamaja 5333 5232
Vallavanem Indrek Kullam 514 1647
Abivallavanem Katrin Velleste 5098 853
Abivallavanem Jalmar Mandel 5346 1343
Vallasekretär Maire Pettai 5854 2344
Sotsiaaltoetuste spetsialist Ene Seinpalu  5342 2801
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Solman 5333 9978
Keskkonnaspetsialist Aivar Puur 5332 1210

                                                   

Kuni 1. maini on:

 • kaugõppel kõik Kehtna valla koolid ja huvikoolid;
 • suletud valla kultuurimajad;
 • suletud noortekeskused;
 • suletud Valtu Spordimaja;
 • ei tööta spordi- ega huviringid;
 • keelatud päevakeskuste kogunemised ja eakate huviringide tegevused;
 • keelatud avalikud üritused;
 • keelatud Kehtna valla hooldekodude külastused;
 • suletud Järvakandi Klaasimuuseum.


NB! Lasteaiad ja raamatukogud jätkavad hetkeseisuga tegevust, samuti ei ole suletud mänguväljakud ega terviserajad (ka disc golf'i rajad). 

 • Lasteaeda ei ole lubatud haigustunnustega lapsed ega lapsed, kelle lähikonnas on haigestunuid.
 • Raamatukogud on avatud vaid laenutamisekslugemissaalid on suletud. Enne raamatukogu külastust tutvuda valikuga ja tellida raamatud telefonitsi ette (kontaktid).
 • Mänguväljakuid (atraktsioonid, rulapargid) ja terviseradu külastades tuleb järgida riiklikke piiranguid: hoida vähemalt 2 meetrit vahet; liikuda maksimaalselt kahekesi. Kindlasti ei tohi jagada isiklikke esemeid (joogipudeleid, söögipoolist, mänguasju, sportimisvahendeid nagu näiteks pallid, kettad vmt).