Eidapere

 

Eidapere lasteaed „Kukupai" avati 1982 aasta 01 septembril tollase Lokuta kolhoosi lasteaiana Eidapere vanas mõisahoones, kus asus ka kool. Algselt oli lasteaias üks liitrühm 25 lapsele, alates 1987 aasta sügisest on lasteaed kaherühmaline. 2004 aasta sügisest asub lasteaed Eidapere Rahvamajas. 2005 aasta suvest kannab lasteaed nime „Kukupai". Lasteaed teenindab Kehtna valla Eidapere piirkonna lapsi vanuses 2-7 aastat, erandjuhtudel ja kohtade olemasolul võetakse vastu ka nooremaid lapsi. Lasteaias töötab 2 liitrühma kus on alusharidust võimalik omandada kuni 28  lapsel.

 

MISSIOON

Luua eeldused ja tingimused selleks, et:

o   lapsed omandaksid eluks vajalikud toimetuleku- ja õpioskused, väärtushinnangud ning käitumisnormid;

o   lasteaed oleks avatud ja lapse vajadustest ning huvidest lähtuv, kodune ja turvaline;

o   lapsed areneksid igakülgselt läbi mängu, ümbritseva elu ja looduse.

 

VISIOON

Iga lapse jaoks soodsa arengukeskkonnaga koht, kus tal on mitmekesised võimalused kasvada terviklikuks isiksuseks.

 

Eidapere lasteaia põhimäärus

Arengukava

Kodukord