Määrused Riigi Teatajas

 

Kõik kehtivad Kehtna valla määrused on saadavad Riigi Teatajast 

Ehituse ja planeeringu alased eeskirjad ja korrad