Blanketid

Sotsiaal ja tervishoid

 

Haridus, kultuur, sport ja noored

 

Maa, keskkond ja ehitus

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kehtna Vallavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:
 1) püstitamiseks või rajamiseks;
 2) laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise on kehtestatud riigilõiv 25 eurot, mis tasutakse Kehtna vallavalitsuse arveldusarvele SEB pank: EE781010802000064001.

 

Taotlused palun saata aadressile kehtna@kehtna.ee