Veemajandus

 

 

  • Kehtna Elamu OÜ

      Kooli 13-1, Kehtna
      79001 Rapla maakond
      Telefon: +372 48 75 231
      E-mail:
 info[at]kehtnaelamu.ee
      Kodulehekülg: http://www.kehtnaelamu.ee/
 

  •  

Vallas tegeleb fekaaliveoga (reovee kogumismahutite tühjendamine) Kehtna Elamu OÜ. Info Kehtna Elamu OÜ kodulehelt www.kehtnaelamu.ee

 

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

 

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet. Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

 

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda info@infragate.ee

 

 

Lugupidamisega,

-----------------------------------

Kristo Kärmas

AS Infragate Eesti

Projektijuht-projekteerija

kristo.karmas@infragate.ee