Valtu lasteaed PESAPUU

Rühmad ja töötajad:

 

Lasteaias on üks sõimerühm:

PESAMUNAD (1,5 – 3 a lapsed)

Õpetajad: Õnnela Sepman, Kati Elvelt

Õpetaja abi: Eve Kaunis

 

Kaks aiarühma:

RÕÕMUPESA (3 – 5 a lapsed)

Õpetajad: Maila Sepman, Siiri Leinberg

Õpetaja abi: Piret Viin

 

PÄIKESEPESA (5 – 7 a lapsed)

Õpetajad: Anne Laas, Milvi Rebel

Õpetaja abi: Õive Kohava

 

Muusikaõpetaja: Eve Adang

Liikumisõpetaja: Maila Sepman

 

JUHTKOND

Direktor: Urve Läll 486 2683

valtu.lasteaed@kehtna.ee

Majandusjuhataja:

Katrin Polli 486 2741 

valtumajandus@gmail.com

 

ABIPERSONAL

Eve Maido

Udo Elvelt

       

                                                 
 
                                                 
 
 
 
 
Lasteaed väljast
Lasteaia suur saal
Lasteaia söögisaal
Päiksepesa magamisruum
Päiksepesa rühmaruum
Pesamunade magamisruum
Pesamunade pesuruum
Rõõmupesa rühmaruum
Rõõmupesa riietusruum
Rõõmupesa pesuruum
   
   

 

Pildistas: Jaak Nilson