KEHTNA VALLAVALITSUS PAKUB TÖÖD

 

Kehtna Vallavalitsus 

 

Kehtna Elamu OÜ on Kehtna Vallavalitusele 100 % kuuluv ettevõte, mille põhiülesandeks on veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine Kehtna valla territooriumil.
Kõrvaltegevusena pakutakse majavalitseja teenust korterelamutele, kinnisvara hoolduse ja remondi teenuseid, erinevaid teenuseid traktoritega jms.

 

JUHATUSE LIIGE (ETTEVÕTTE TEGEVJUHT, ÜHELIIKMELINE JUHATUS)

 

kelle ülesandeks on

 • Ettevõtte tegevuse tagamine lähtudes ettevõtte põhikirjast ja seadustest;  
 • Ettevõtte reorganiseerimine seonduvalt korteriühistuste moodustamisega ja KOV-ide ühinemisega;
 • Ettevõtte uue arengustrateegia (ärimudeli) väljatöötamine.

Vajalik on

 • Eelnev juhtimiskogemus seonduval erialal;
 • Eesti keele oskus, soovitatavalt ka inglise ja vene keel;
 • Autojuhiloa olemasolu;
 • Arvuti kasutamise oskus;
 • Minimaalselt keskharidus (CV-le lisada kutsetunnistuse, diplomi vms koopia, olemasolul);
 • Hea suhtlemisoskus;
 • Esmased teadmised kaasrahastusega projektitaotluste kirjutamisest ja projektide elluviimisest;
 • Esmased teadmised riigihangete korraldamisest.

Omalt poolt pakume:

 • Juhatuse liikmele vajalikud töövahendid;
 • Vajalikud täienduskoolitused;
 • Stabiilne töötasu.

Kokkuleppel: isikliku auto kasutamise kompensatsioon või ettevõttele kuuluv tööauto.

Soovitav ametisse asumise aeg: detsember 2017 (vajadusel võimalikud läbirääkimised)
CV koos motivatsioonikirjaga ja palgasooviga edastada
 hiljemalt 11. detsembriks 2017Kehtna@kehtna.ee või tuua/saata Kehtna Vallavalitsus, Pargi2, Kehtna 79001, Rapla mk.

Lasteaia logopeedile või eripedagoogile

Töö kirjeldus:

Logopeed: kõneraviks ja korrektsiooniks vajaliku õppe- ja kasvatustöö planeerimist ja läbiviimist vastavalt lasteaia õppekavale koostöös lasteaia töötajatega.

Eripedagoog analüüsib õppija arengulisi ja hariduslikke erivajadusi, kavandab ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse lähtuvalt õppija arengust, teeb organisatsioonis koostööd teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast erialaselt.

Nõudmised kandidaadile:

•             kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus

•             empaatiavõime

•             kohusetundlikkus

•             usaldusväärsus

•             koostöövalmidus

 

pakume:

•             kaasaegset õpikeskkonda

•             toetavat kollektiivi

 

Info:

Palk kokkuleppel ja logopeedi või eripedagoogi otsime oma valla lasteaedadesse.

 

Kui Sa oled väljakutseid ja uuendusi otsiv ning vastava kvalifikatsiooniga innovaatiline inimene, palun saada oma avaldus, elulookirjeldus e-kirjaga: kristiine.vahtramae@kehtna.ee 

Võtame ühendust vaid väljavalitud kandidaatidega.