Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et KEHTNA MÕISA osaühing (registrikood 10024409, aadress Pargi 6, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond) on...

Teade KEHTNA MÕISA osaühingu keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-165045 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

    Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et KEHTNA MÕISA osaühing (registrikood 10024409, aadress Pargi 6, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond) on...

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo...

AS Ragn-Sells hinnatõusu teavitus

Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Kaiu, Kehtna, Käru ja Vändra valla ning Vändra alevi esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo...

  XX täiskasvanud õppija nädala raames (19. – 26. oktoober 2017) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega: aasta õppija aasta...

Märka ja tunnusta

  XX täiskasvanud õppija nädala raames (19. – 26. oktoober 2017) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega: aasta õppija aasta...

  Lähtudes vajadusest kehtestada OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas ühtne teenuse hind tõsteti Kehtna Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 82 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine"...

Veeteenuse hinna ja üüri suuruse muutmine

  Lähtudes vajadusest kehtestada OÜ Kehtna Elamu teeninduspiirkonnas ühtne teenuse hind tõsteti Kehtna Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 82 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine"...

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks. Raplamaa tegevuskavas on EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmi...

PALUKÜLA KÜLASTUSKESKUSE IDEEKONKURSS

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks. Raplamaa tegevuskavas on EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse programmi...

  Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi   KEHTNA PÕHIKOOLI DIREKTORI  ametikoha täitmiseks Tööülesanded • Kehtna Põhikooli juhtimine;  • ...

Otsime Kehtna põhikooli direktorit

  Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi   KEHTNA PÕHIKOOLI DIREKTORI  ametikoha täitmiseks Tööülesanded • Kehtna Põhikooli juhtimine;  • ...

  Südamekuu (1.aprill kuni 30.aprill) Korraldatakse eeskätt erinevaid liikumisüritusi (kõndimine, jooksmine, matk, pallimängud, zumba, jooga, tervisevõimlemine, jne). ...

Südamekuu Eidaperes

  Südamekuu (1.aprill kuni 30.aprill) Korraldatakse eeskätt erinevaid liikumisüritusi (kõndimine, jooksmine, matk, pallimängud, zumba, jooga, tervisevõimlemine, jne). ...

  15.märtsil 2017 kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja Aasta Õpetaja gala 2017.a esimese etapi – kandidaatide esitamise tunnustamiseks 11 kategoorias. Haridus- ja...

Aasta Õpetaja 2017.a

  15.märtsil 2017 kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja Aasta Õpetaja gala 2017.a esimese etapi – kandidaatide esitamise tunnustamiseks 11 kategoorias. Haridus- ja...

  Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lg 8 avalikustab Kehtna Vallavalitsus enne korralduse vastuvõtmist eelnõu Rei bussipeatuse nime muutmise kohta. Rei bussipeatus asub Kehtna-Nurme...

Ühissõidukipeatusele kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lg 8 avalikustab Kehtna Vallavalitsus enne korralduse vastuvõtmist eelnõu Rei bussipeatuse nime muutmise kohta. Rei bussipeatus asub Kehtna-Nurme...

  Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse...

Emakakaelavähi sõeluuring

  Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse...

  T E A D E   Juuru Vallavalitsus palub kõigil, kelle lähedased või omaksed on maetud Juuru valla kalmistutele, sõlmida teie kasutusse antud hauaplatsi kasutusleping....

Juuru Vallavalitsuse teade

  T E A D E   Juuru Vallavalitsus palub kõigil, kelle lähedased või omaksed on maetud Juuru valla kalmistutele, sõlmida teie kasutusse antud hauaplatsi kasutusleping....

    Pildid üritusest. Fotod tegi Ivo Kraus

Kehtna valla 26 sünnipäev

    Pildid üritusest. Fotod tegi Ivo Kraus

    Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt...

Avalik kirjalik enampakkumine

    Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt...

    Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et OÜ Pae Farmer, registrikood 10995969, käitise asukohaga Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond, esitas...

Teade OÜ Pae Farmer keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-164670 muutmise eelnõu valmimise kohta

    Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et OÜ Pae Farmer, registrikood 10995969, käitise asukohaga Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond, esitas...

  26.jaanuaril, Viimsi Huvikeskuses toimunud Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamisüritusel „KAHEKSAKAND" anti autasud üle viies kategoorias. Elutöö kategooria „Kaheksakand"...

„Kaheksakand“ tuli Kehtnasse

  26.jaanuaril, Viimsi Huvikeskuses toimunud Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamisüritusel „KAHEKSAKAND" anti autasud üle viies kategoorias. Elutöö kategooria „Kaheksakand"...