« Tagasi

26. novembril tähistatakse KODANIKUPÄEVA

 

Hea Kehtna valla kodanik!

26. novembril tähistatakse KODANIKUPÄEVA

Kodanikupäeval välja antav „Kodanikupäeva aumärk" on hinnaline kingitus kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest, mis antakse Eesti kodanikele igal aastal seoses Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise aastapäevaga 26 novembril.

Aumärki võidakse anda:

 • kodanikuteadvuse väärtustamise eest ühiskonnas;
 • Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse edendamise eest;
 • kodanikupäeva korraldamise eest;
 • vastutustundliku töö eest ühiskonnaellu panustamisel.

Kodanikupäeva aumärgi andmise otsustab siseminister. Aumärgi andmise ettepaneku tegemiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus siseministri poolt moodustatud kodanikupäeva aumärgi komisjonile vähemalt 3 nädalat enne kodanikupäeva (so hiljemalt 22 novembriks)

Aumärgi kandidaate võivad esitada kõik, kes seda soovivad.

Taotluses aumärgi andmiseks tuleb esitada:

 • kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
 • kandidaadi isikukood või sünniaeg;
 • kandidaadi kontaktandmed;
 • kandidaadi töö- või teenistuskoht;
 • kandidaadi kodakondsus;
 • põhjendus;
 • andmed ettepaneku esitaja kohta;
 • ettepaneku tegija kontaktandmed;
 • ettepaneku tegemise kuupäev

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt aadressil www.siseministeerium.ee, e-posti teel aadressile press@siseministeerium.ee või posti teel aadressil Pikk 61, 15065 Tallinn.

Komisjon vaatab läbi esitatud taotlused ja esitab aumärgi andmise ettepanekud siseministrile